Dźwigi towarowo-osobowe

Najdoskonalsze urządzenia dźwigowe 2.000-12.500 kg
jakie kiedykolwiek wymyślono *

 

GPL® Dźwigi towarowo-osobowe o udźwigach od 600 do 12.500 kg i większych służą do przewozu towarów i towarzyszących osób. Z reguły te o większych udźwigach są przystosowane do załadunku i rozładunku za pomocą wózków widłowych. Dźwigi GPL® wykorzystują unikatową w świecie technologię GMV SWEDEN ABTM 1:1 i dzięki temu szyby dźwigowe charakteryzują się niezwykle małymi wymiarami w stosunku do kabiny. Najlepiej opisuje to współczynnik wykorzystania szybu:


 

który posiada największą wartość ze wszystkich standardowych dźwigów towarowo-osobowych. Ściany szybu charakteryzują się lekką konstrukcją ścian, gdyż siły koncentrują się głównie na dnie szybu i nie wymagają dylatacji.

Są wyposażone w bezpośrednie napędy z dwoma lub czterema siłownikami typu EC (teleskopowe z mechaniczną synchronizacją) lub TCS (dla wąskich szybów). Te unikatowe w świecie rozwiązania są cenione za prostą, łatwą w montażu konstrukcję i trwałość. Jeżeli jest to konieczne, dodatkowo stosuje się podchwyty stabilizujące podłogę kabiny podczas załadunku.

Największy ze standardowych dźwigów to SUPER – GPL® (S-VL®) o udźwigu od 6.000 do 12.500 kg. Kabina o wymiarach SxG 3,4 x 6,0 m i drzwiach SxW 3,0 x 2,6 m umożliwia swobodny załadunek / rozładunek dźwigu za pomocą wózków widłowych. Na zamówienie klienta, GMV opracowuje również nietypowe układy i dźwigi specjalne o bardzo dużych udźwigach (ponad 10 ton). Maszynownia dźwigu może być usytuowana w dowolnym miejscu, nawet z dala od szybu.

Rys. Dźwig towarowo-osobowy GPL 50-90

*) Duża przewaga nad innymi rozwiązaniami technicznymi - w szczególności nad elektrycznymi dźwigami towarowymi:

Technika i Funkcjonalność

 • napęd bezpośredni wykorzystujący unikatową w świecie technologię GMV Sweden AB 1:1,
 • siłowniki teleskopowe typu EC/TCS produkcji GMV Sweden AB ze 100-procentową synchronizacją mającą wpływ na pracę i trwałość dźwigu (niemożliwą do osiągnięcia przez inne rozwiązania),
 • możliwość załadunku towarów wózkami widłowymi w dźwigach powyżej 3t,
 • wysoka trwałość i niezawodność z powodu małej liczby części dźwigu, niskie koszty konserwacji,
 • prosta i ultralekka konstrukcja w porównaniu z elektrycznymi dźwigami towarowymi (brak lin, kół zdawczych, chwytaczy i masywnej przeciwwagi z prowadnicami),
 • rekordowo małe wymiary szybu dźwigu w stosunku do wymiarów kabiny,
 • wyjątkowo stabilne położenie kabiny podczas załadunku towarów wózkami widłowymi - nieosiągalne w przypadku zawieszenia kabiny na linach (dźwigi towarowe hydrauliczne 2:1 i elektryczne),
 • standardowy zakres udźwigów od 2 do 10t w i opcjonalny powyżej 10t,
 • możliwość zwiększenia udźwigu przy niezmiennych wymiarach kabiny,
 • drzwi centralne umożliwiające szybki i bezpieczny załadunek.

Ekologia

 • materiałooszczędna konstrukcja urządzenia, niski całkowity ciężar (nawet o 40-60% niższy w porównaniu z towarowymi dźwigami elektrycznym),
 • mała liczba części, z których zbudowany jest dźwig,
 • niskie zapotrzebowanie na części zamienne z powodu wysokiej trwałości i niezawodności,
 • lekka i materiałooszczędna konstrukcja szybu dzięki koncentracji sił na dnie szybu,
 • brak napędu z magnesami trwałymi, których produkcja jest wyjątkowo energochłonna, a utylizacja trudna i kosztowna,
 • niskie zużycie energii.

Bezpieczeństwo

 • ponad 50 lat doświadczeń w konstrukcji dźwigów hydraulicznych,
 • brak masywnych elementów (napędu i przeciwwagi) powyżej kabiny dźwigu,
 • brak lin, na który zawieszona jest kabina,
 • zjazd na najniższy przystanek i otwarcie drzwi w przypadku zaniku napięcia, bez konieczności stosowania drogich i zawodnych urządzeń UPS,
 • maszynownia w oddzielnym pomieszczeniu zapewniająca bezpieczny montaż i konserwację.

 

ZAŁADUNEK / ROZŁADUNEK DŹWIGÓW TOWAROWO-OSOBOWYCH

 

Dźwigi towarowo-osobowe GPL® z technologią GMV Sweden ABTM 1:1 znajdują zastosowanie w budynkach, w których istnieje potrzeba przewożenia ciężkich wielkogabarytowych towarów i / lub osób. Dźwigi GMV doskonale sprawdzają się w wielopoziomowych magazynach i halach produkcyjnych. Rozwiązania GMV integrują poziome i pionowe migracje towarów w jeden efektywny i bardzo wydajny wewnętrzny system logistyczny.

Dobór odpowiedniego dźwigu towarowo-osobowego musi zawsze poprzedzać głęboka analiza pod względem możliwości i potrzeb przyszłego użytkownika. Magazyny i zakłady produkcyjne nie funkcjonują bez wózków widłowych i dlatego dźwigi towarowo-osobowe o wielkogabarytowych kabinach i dużych udźwigach powinny być przystosowane do wjazdu tego typu urządzeń załadowczych wraz z pełnym obciążeniem.

 

Rozróżnia się 4 tryby pracy dźwigów towarowo-osobowych:

 

I.  Tryb bezpośredni

Dźwig jest przystosowany do przewożenia wózków widłowych wraz z załadowanym towarem. Częstotliwość pracy dźwigu może być duża: średnio 10-20 przejazdów / godzinę.

 

 

 

II.  Tryb sekwencyjny

 

Dźwig jest ładowany przez jeden wózek widłowy, a rozładowywany przez drugi na innym poziomie. Częstotliwość pracy dźwigu: umiarkowana, średnio 5-15 przejazdów / godzinę.

 

 

 

III.  Tryb przemienny

 

Jeżeli dźwig nie jest przystosowany do załadunku wózkami widłowymi, a jedynie paletowymi to występuje przemienny tryb pracy. Towary są dostarczane do tzw. strefy przeładunku, skąd następnie są zabierane przez pracowników obsługujących wózki paletowe celem wypełniania podłogi w kabinie. Ustawianie towarów jeden na drugim nie jest możliwe, a rzeczywisty udźwig jest równy sumie ciężarów palet ustawionych na podłodze kabiny. Częstotliwość pracy dźwigu: mała, średnio 3-5 przejazdów / godzinę.

 

 

 

Tryb przemienny jest mało efektywny, gdyż prawie zawsze udźwig rzeczywisty jest dużo mniejszy od nominalnego. Różnica może dochodzić nawet do kilku ton. Uwaga: istnieje wysokie ryzyko prób załadunku wózkami widłowymi dźwigów do tego nieprzystosowanych. Dlatego GMV, do pracy w trybie przemiennym, poleca dźwigi z kabinami małogabarytowymi, do których nie wjadą wózki widłowe.

 

 

IV.  Tryb prosty

 

Tryb prosty pracy dźwigów ma zastosowanie w małych zakładach produkcyjnych, warsztatach, hurtowniach lub sklepach. Brak wózków widłowych sprawia, że towary (z reguły o niskim ciężarze) są przeładowywane ręcznie do skrzyń, a następnie przewożone wózkami paletowymi. Dźwigi towarowo-osobowe mają niewielkie udźwigi (zwykle do 1,6 t) i nie są wykorzystywane intensywnie.

 

 

 

 

GMV dostarcza dźwigi GPL®, które pracują we wszystkich 4 trybach. Zdecydowana większość konkurencyjnych firm oferuje dźwigi towarowo-osobowe pracujące jedynie w trybie przemiennym i prostym (hydrauliczne towarowo-osobowe 1:1 i 1:2 oraz elektryczne towarowo-osobowe, w tym elektryczne bez maszynowni).

 

 

Dzięki unikatowej technologii GMV Sweden ABTM 1:1 jesteśmy od wielu lat liderem na rynku dźwigów towarowo-osobowych.