Dźwigi osobowe

Dźwigi osobowe to urządzenia służące do przewożenia osób. Główny parametr charakteryzujący tego typu dźwigi to udźwig w kg, który jest ściśle powiązany z powierzchnią kabiny i ilością osób. Np. udźwig 630kg to liczba maksymalnie 8 osób ograniczona przez powierzchnię kabiny równą 1,54 m2 (zazwyczaj 1,1 x 1,4 m). W dźwigach osobowych udźwig nominalny jest równy udźwigowi obliczeniowemu wynikającemu z obciążenia kabiny maksymalną ilością osób. Więcej informacji można znaleźć w normach PN-EN 81-1 i PN-EN 81-2.

Dźwigi przeznaczone dla budynków nowych spełniają normy PN-EN 81-1 oraz PN-EN 81 -2.

Dźwigi przeznaczone dla budynków istniejących

Często okazuje się, że projektowany dźwig dla istniejącego budynku nie może mieć szybu o pełnych wymiarach. Przyczyn może być wiele: woda gruntowa, ciągi rur lub przewodów pod najniższą podłogą, przebieg ław fundamentowych czy niski dach w górnej części budynku. Wtedy, za zgodą Urzędu Dozoru Technicznego, możliwe jest zastosowanie dźwigów z niskim podszybiem lub nadszybiem, które spełniają normę PN-EN 81-21.

GMV posiada w swojej ofercie 2 typoszeregi hydraulicznych dźwigów przeznaczonych dla budynków istniejących:

  • GREEN LIFT® - FLUITRONIC® 81.21 MRL-MC (320-630kg)
  • GREEN LIFT® - FLUITRONIC® 81.21 MRL-T (320-630kg)